Elevi: Activitati formare - WEBSITE X5 - Erasmus + Resurse

Go to content

Main menu:

Activităţi
1.Factorii de dezechilibru ecologic:
S1- impactul asupra apei
S2- impactul asupra aerului
S3 impactul asupra solului.
2.Metode de determinare a caracteristicilor de calitate ale factorilor de mediu (apa, aer, sol)
-Metode Volumetrice
-Metode Spectofotometrice
-Metode Electrometrice
-Metode Gravimetrice
3.Instalatii de epurare mecanica a apelor uzate:
-gratare: rare, fine, fixe, demontabile si mobile, cu curatire manuala si mecanica
-dez-nisipatoareorizontale si verticale, cu curatire manuala si mecanica.
-separatoarepentru grasimi libere si in stare coloidala, pentru gudroane.
-decantoare orizontale si verticale, cu functionare continua si intermitenta.
4.Instalatii de epurare chimica a apelor uzate:
-gospodaria de reactivi, camera de amestec, camera de reactie, bazinele de decantare
5.Instalatii de epurare biologica a apelor uzate:
- pelicula biologica din biofiltre
- biofiltre cu functionare continua si discontinua.
- epurare cu namol activ, bazine de aerare pneumatice, mecanice si mixte.
6. Sursele de poluare ale aerului. Clasificare
- dupa modul de manifestare: naturale, artificiale, fixe si mobile
- dupa tipuri de proceseindustriale, agricultura, combustie, transporturi.
7.Tipuri de agenti poluanti metode de analizastarea de agregareactiunea asupra organismuluide dispersie al poluantilorvant, calm atmosferic, turbulenta, umiditatea aerului, temperatura-asupra organismului (boli profesionale, intoxicatii, alergii, boli cancerigene), asupra
vegetatiei, apei, solului.

8.Metode si tehnologii de purificare a aerului. Clasificare
-fizice (uscate, umede, combinate) si chimice (prin spalare, reducere, separare, absorbtie)
-retinerea suspensiilor solide (camere de linistire, cicloane, filtre, scrubere)
9.Tehnici de protejare a ecosistemelormodele de protejare a biotopurilor
-protejarea ecosistemelor prin realizare de parcuri si rezervatii
-metode de protejare a unor biotopuri reprezentative
10.Metode si mijloace de reducerea oxizilor de azot si a oxizilor de sulf:
-tratarea oxizilor de azot pe cale uscata si cale umeda.
-metode pentru desulfurare, inainte si dupa combustie prin absorbtie.
11.Sursele de poluare ale solului. Clasificare:
- dupa modul de manifestare: interioare si exterioare
- dupa tipuri de procese: industriale, agrozootehnice, radioactive.
12.Tipurile de agenti poluanti si impactul asupra solului:
starea de agregare.actiunea asupra organismului.de dispersie al poluantilorvant, turbulenta, umiditatea aerului, temperatura.- asupra organismului (boli profesionale, intoxicatii, alergii, boli cancerigene), asupra vegetatiei, apei, solului.
13.Metode si mijloace de protectie ale solului
- distrugerieroziune de suprafata, alunecari, prabusiri, acidifiere, saturare, exces de
umiditate
- prevenirelucrari specifice (aratura in spinari, parcele cu gropi)
14.Interpretarea efectelor majore ale poluarii solului
- efectul de sera.
- ploile acide.
- degradarea stratului de ozon.
- incalzirea planetei si consecinte.
15.Analiza regimului de mineralizare, a alcalinitatii, pH si a aciditatii pe proba de apa, aer si sol.
Back to content | Back to main menu 
 
Back to content | Back to main menu