Elevi - WEBSITE X5 - Erasmus + Resurse

Go to content

Main menu:

Pregatire lingvistica, practica si culturala

          PREGATIRE CULTURALA

    1. Informarea participantilor despre cultura si viata sociala a tãrii gazda si a locului in care se desfasoarã mobilitatea.
    2. Sesiune de comunicari pe teme privind istoria Portugaliei, traditii, obiceiuri, limba portugheza, obiceiuri culinare, etc.


           PREGATIRE LINGVISTICA

      Cursuri de limba engleza, limba în care se desfasoara programul de mobilitate. Cursurile se desfasoara in tara inainte de plecarea in stagiu.
Testarea initiala a nivelului de competenta lingvistica prin test scris..
      Programul de pregatire din tara se desfasoara pe baza unei planificari avizate de catre conducerea catedrei de Limba si Comunicare si este corelat cu obiectivele mobilitatii, de a ajuta participantii in dezvoltarea unui vocabular tehnic specific domeniului, dar ºi pentru a se descurca in situatiile de zi cu zi.
      Testarea finala a nivelului de competenta lingvistica la lb. engleza atins de catre participanti si eliberarea unui certificat lingvistic de catre unitatea de invatamant.


          PREGATIRE PEDAGOGICA

     1.Pedagogia stagiului se vor prezenta informatii despre organizatia de primire, locul in care urmeaza sa se desfasoare activitatile de pregatire, aspecte specifice de comunicare, elemente de cultura organizationala, recomandari referitoare la modalitatea de desfasurare a activitatii practice.
    2.Prezentarea generala a Programului Erasmus +
    Se au in vedere:
   -Prezentarea proiectului - tema, scop si obiective, finantare, destinatia cheltuielilor, valorificarea rezultatelor; 
   -Prezentarea sintetica a contractului de finantare a proiectului (incheiat intre AN si beneficiar); 
   -Prezentarea contractului pentru mobilitate. Acesta va fi semnat in 3 exemplare originale; 
   -Prezentarea acordului de formare VET-ECVET in 4 exemplare originale; 
   -Prezentarea modului in care se va face evaluarea, validarea si certificarea competentelor dobandite in urma mobilitatii.
   -Informari in ceea ce priveste Certificatele de mobilitate Europass.
   -Prezentarea platformei Mobility Tool.
 
Back to content | Back to main menu